luckily1702 (1)


Chuyên các sản phẩm giữ nhiệt về ly, bình của hãng Rtic Coolers (Mỹ)
⚡️ Khả năng giữ nhiệt lên đến 24 tiếng.
⚡️ Bán chạy trên Amazon, cạnh tranh với YETI, Ozark Trail.
⚡️ An toàn, hợp vệ sinh, không chứa nhựa độc hại, bảo vệ môi trường.

Thời gian phản hồi tin nhắn: 24/24
Website chính hãng: Rticcoolers.com
Website sản phẩm: https://lygiunhiet.net/
1 sản phẩm